Άρνηση ή/και μεγάλη αργοπορία υπουργείων, υπηρεσιών και τμημάτων του κράτους να απαντήσουν σε επιστολές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για θέματα της αρμοδιότητάς της

Στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, έχω εγγράψει για εξέταση με τη διαδικασία του Αυτεπάγγελτου το θέμα:

«Άρνηση ή/και μεγάλη αργοπορία υπουργείων, υπηρεσιών και τμημάτων του κράτους να απαντήσουν σε επιστολές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για θέματα της αρμοδιότητάς της».

Αιτία της πρωτοβουλίας μου αυτής είναι το γεγονός ότι, στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής, την 1/7/2021, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το επίπεδο συνεργασίας των δημοσίων λειτουργών με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε πολλές περιπτώσεις, υπουργεία, υπηρεσίες και τμήματα αρνούνται ή καθυστερούν για χρόνια να απαντήσουν σε επιστολές της Ελεγκτικής Υπηρεσίες, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Το φαινόμενο αυτό κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρό και ανησυχητικό αφού ενδέχεται να συνιστά έμμεση, αν όχι άμεση, παρακώλυση του έργου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και δημιουργεί στους πολίτες την εντύπωση περιφρόνησης του ρόλου και της αποστολής της. Με δεδομένη μάλιστα την πρόσφατη κοινή δήλωση της Επιτροπής Επαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία «η Επιτροπή Επαφών θεωρεί ότι κάθε απόπειρα παρακώλυσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας να διενεργήσει ορθά τους ελέγχους της αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο επιβάλλει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να σεβαστούν τον συνταγματικό ρόλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και να την διευκολύνουν στην εκτέλεση της εντολής της», έκρινα ως απολύτως αναγκαία τη συζήτηση του όλου θέματος ώστε να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και, κυρίως, να συμβάλει η Επιτροπή στην αντιμετώπιση και επίλυσή του, με γνώμονα την ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και του ελέγχου.

Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε