Έκθεση Εκλογικών Εξόδων για τις Βουλευτικές Εκλογές της 30ης Μαΐου 2021

Εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία, επέδωσα σήμερα στον Έφορο Εκλογών Λευκωσίας την Έκθεση Εκλογικών Εξόδων μου, για τις Βουλευτικές Εκλογές της 30ης Μαΐου 2021.

Τα συνολικά έξοδα για την προεκλογική εκστρατεία μου ανέρχονται στις €28,905.68 ως ακολούθως:

1.Εκτυπωτικά1835.60
2.Ταχυδρομικά2455.50
3.Διανομή εντύπων1547.00
4.Διαφημίσεις σε ΜΜΕ και στο διαδίκτυο1637.75
5.Διαφημίσεις σε ΜΚΔ7154.54
6.Γιγαντοαφίσες12543.79
7.Αποστολές sms654.50
8.Τηλεφωνικό κέντρο1071.00
9.Τραπεζικά έξοδα6.00
________
28905.68

Ολόκληρη η Έκθεση, με όλα τα αναλυτικά στοιχεία, είναι αναρτημένη εδώ.

Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε