Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας

Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει επαναφέρει, αυτή τη βδομάδα, την πρότασή του για συγκρότηση ενός Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Η πρόταση αυτή, υποβλήθηκε από τον Νικόλα Παπαδόπουλο και δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 18 Ιουλίου 2017, στη διάρκεια συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Κοτζιάς.

Στόχος της πρότασης, είναι η θεσμοθέτηση και η περαιτέρω ενίσχυση των αδερφικών διμερών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και η συστηματοποίηση και ο συντονισμός κοινών ενεργειών και δράσεων των δύο χωρών, σε καθημερινή βάση.

Σκοπός της πρότασης, είναι προφανώς η ενίσχυση των δύο χωρών και η εδραίωση του ρόλου τους στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, η εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων του κυπριακού και του ελληνικού λαού και η αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατικότητας, η οποία διανύει, τα τελευταία χρόνια, περίοδο έξαρσης.

Σύμφωνα με την πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος, στο πλαίσιο ύπαρξης και λειτουργίας ενός τέτοιου συμβουλίου, θα δημιουργηθούν και θα λειτουργούν, σε μόνιμη και τακτική βάση, κοινές Ομάδες Εργασίας των Υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας και Ενέργειας των δύο χωρών, οι οποίες θα υποστηρίζονται από τεχνοκράτες και άλλους ειδικούς, ενώ, σε ετήσια βάση, θα συγκαλείται μία κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών, προκειμένου να γίνεται καθορισμός των κοινών στόχων και συνολική αποτίμηση της κατάστασης, τη δεδομένη στιγμή.

Είναι προφανές, ότι οι ήδη αδερφικές σχέσεις των δύο χωρών θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο μέσα από τη συγκρότηση και λειτουργία ενός τέτοιου σώματος, ενώ, η μεταξύ τους συνεργασία θα μπορεί να γίνει πιο παραγωγική, αλλά και πιο αποτρεπτική απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συμβούλια στρατηγικής συνεργασίας, ανάμεσα σε δύο χώρες, συνθέτουν μια καθόλα ευρωπαϊκή και αρκετά συνηθισμένη πρακτική ενισχυμένης διακρατικής συνεργασίας, με πιο γνωστή και επιτυχημένη τη συνεργασία Γερμανίας και Γαλλίας.

Τριάντα ολόκληρους μήνες μετά την αρχική υποβολή της πρότασης του Δημοκρατικού Κόμματος από τον Νικόλα Παπαδόπουλο και έχοντας υποστεί τον άδικο και αδικαιολόγητο χλευασμό από τους κυβερνώντες του ΔΗΣΥ, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2018, η πρόταση αυτή αναδεικνύεται καθημερινώς όλο και πιο αναγκαία. Η έξαρση του τουρκικού επεκτατισμού, στην ξηρά και στη θάλασσα, σε συνδυασμό με την αδήριτη ανάγκη της Κύπρου και της Ελλάδας να κατοχυρώσουν και να εδραιώσουν τη θέση και το ρόλο τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και να πετύχουν μια σωστή λύση του Κυπριακού προβλήματος, προς όφελος της Κύπρου και του κυπριακού λαού, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πρότασης αυτής. Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, η οποία υποβάθμισε την εξωτερική πολιτική της χώρας μας σε εργαλείο επικοινωνιακής εκστρατείας δημιουργίας ευχάριστων ψευδαισθήσεων, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές πράξεις, με θεμέλιο και προοπτική. Η συγκρότηση ενός Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, θα είναι μια τέτοια πράξη.

Πρώτη δημοσίευση: Φιλελεύθερος
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε