Από τη θεωρία στην …Ενέργεια.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε σε Νόμους τα τρία Νομοσχέδια που ορίζουν και ρυθμίζουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, για τα επόμενα χρόνια. Όπως ανέφερα και στην τοποθέτησή μου ενώπιον της ολομέλειας του Σώματος, τοποθετούμενος υπέρ των Νομοσχεδίων εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, η όλη διαδικασία διαμόρφωσης, ολοκλήρωσης και, τελικά, υπερψήφισής τους θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «κάλλιο αργά παρά ποτέ», καθώς είναι γνωστές οι καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως, σημασία, πλέον, έχει η θέσπιση αυτού του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο έχει ιστορική αξία και ιδιαίτερη σημασία για δύο, κυρίως, λόγους:

  • Πρώτο, με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ανοίγει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Επομένως, μέσα από ένα υγιή ανταγωνισμό – και τονίζω τον όρο «υγιή ανταγωνισμό» -, ο οποίος μπορεί να διασφαλίζεται από τη Ρυθμιστική Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ), αλλά και από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), όταν χρειάζεται, θα μπορέσουμε, ως πολιτεία να πετύχουμε το μείζων, δηλαδή, την παροχή όσο το δυνατό φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας στα κυπριακά νοικοκυριά και στις κυπριακές επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι η κυπριακή κοινωνία πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα όλα αυτά τα χρόνια, εξαιτίας, κυρίως, του ακριβού και ρυπογόνου (και άρα κοστοβόρου) καυσίμου, που εξακολουθεί, δυστυχώς, να χρησιμοποιεί η ΑΗΚ, είναι ίσως το μεγαλύτερο και αναμφίβολα το μακροβιότερο σκάνδαλο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Δεύτερο, ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα δημιουργείται ένα πιο σταθερό, πιο διάφανο και πιο ανταγωνιστικό πεδίο επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Αυτό, πέρα από την επιδιωκόμενη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, που ευελπιστούμε ότι θα επιφέρει, είναι και μια θεμελιώδης εξέλιξη, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των πολλών και υψηλών στόχων, τους οποίους θέτει για την Κύπρο και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πράσινη Συμφωνία, η πλέον μεγαλεπήβολη και φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική της ηπείρου μας, από τώρα μέχρι το 2050.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσο στο επίπεδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όσο και στο επίπεδο της Ολομέλειας, εργάστηκε και ενήργησε σε κλίμα πρωτοφανούς συναίνεσης και εποικοδομητικής σύνθεσης, αξιοποιώντας όλες τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλες τις εισηγήσεις των ειδικών τεχνοκρατών και απέδειξε ότι διαθέτει την ωριμότητα, την υπευθυνότητα και την ενσυναίσθηση χειρισμού κρίσιμων θεμάτων. 

Πλέον, το ζήτημα βρίσκεται στα χέρια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το οποίο επίσης εργάστηκε και ενήργησε σε κλίμα συναίνεσης και σύνθεσης όλο αυτό το διάστημα, στην ΡΑΕΚ, την ΕΠΑ και ασφαλώς στους επενδυτές/επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στην ΑΗΚ, η οποία, ασφαλώς, έχει, και μπορεί να έχει, ρόλο και μερίδιο σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Κλείνω την παρέμβασή μου με μια αναφορά στις πιο κρίσιμες παραμέτρους κάθε υγιούς, ελεύθερης αγοράς, που επιδιώκει να προσελκύει όσο το δυνατόν περισσότερους ντόπιους και ξένους επενδυτές: διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και έλεγχος. Τρεις αρχές, για τις οποίες, ως Δημοκρατικό Κόμμα, έχουμε ιδιαίτερη μέριμνα και οι οποίες εξυπηρετούνται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο, που ψηφίσαμε και τίθεται σε εφαρμογή. Πλέον, λοιπόν, το θεωρητικό, νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Ώρα για δράση και …ενέργεια.

Πρώτη δημοσίευση: Φιλελεύθερος
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε