Δεκαπέντε άντρες και μία γυναίκα

Η σύνθεση “15 άντρες και 1 γυναίκα”, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Υφυπουργείο και την πολιτική για τον Πολιτισμό, υπονομεύει την ίδια την αποστολή της, καθώς ενισχύει στερεότυπες, πατριαρχικές αντιλήψεις, που η Παιδεία και ο Πολιτισμός (και όχι μόνο) οφείλουν να καταπολεμούν. Δικαιολογημένη η αντίδραση γυναικών, επιβεβλημένη η αντίδραση όλων μας.

Δεν έφτανε όμως αυτό. Η διευκρινιστική εξήγηση, που έδωσε μετά τις αντιδράσεις ο αρμόδιος – και υπεύθυνος για τον διορισμό – Υπουργός, Πρόδρομος Προδρόμου, εύκολα μπορεί να κριθεί ως χειρότερη και από την σύνθεση αυτήν καθ’ αυτήν: «Η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη δημιουργία Υφυπουργείου και για θέματα πολιτικής για τον Πολιτισμό, ως προς το φύλο, προέκυψε τυχαία. Η επιτροπή αποτελείται από προσωπικότητες που επελέγησαν στη βάση του έργου, των γνώσεων και της ανάμιξής τους στα πολιτιστικά πράγματα και δεν προβλέπεται να είναι αντιπροσωπευτική οποιωνδήποτε χώρων ή ομάδων του πληθυσμού».

Λες, δηλαδή και είναι στατιστικά κάπως …απίθανο, να επιλεγούν πέραν της μίας γυναίκες όταν η επιλογή γίνεται «στη βάση του έργου, των γνώσεων και της ανάμιξής τους στα πολιτιστικά πράγματα».

Δεν ισχυρίζομαι ότι ο Υπουργός ή οι συνεργάτες του είπαν «δεν θα διορίσουμε πολλές γυναίκες». Ισχυρίζομαι όμως, ότι δεν σκέφτηκαν καν την ανάγκη ίσης εκπροσώπησης. Και εδώ είναι το πρόβλημα, το οποίο, για να είμαι δίκαιος, δεν αφορά μόνο το εν λόγω Υπουργείο· αφορά όλους τους θεσμούς, όλα τα κόμματα, όλη τη δημόσια ζωή και την κοινωνία της χώρας. Πριν προλάβει να σκεφτεί κάποιος ότι «και στα κόμματα, συμβαίνει το ίδιο ή παρόμοιο φαινόμενο», διευκρινίζω ότι, ναι, συμβαίνει, όμως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, περιμένει κανείς, ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μακροχρόνιες ή άλλου είδους διαδικασίες, που να θέτουν πρόσθετους βαθμούς δυσκολίας στις γυναίκες που παλεύουν να νικήσουν τις πατριαρχικές και στερεότυπες αντιλήψεις, θα ανέμενε κανείς ότι θα υπήρχε αυξημένη μέριμνα για εκσυγχρονιστικά βήματα. Πολύ περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση, όπου διορίστηκε (ήταν δηλαδή απόφαση ενός υπουργού) μια επιτροπή για τον Πολιτισμό, που, όπως ανέφερα στην αρχή, είναι ένας τομέας ο οποίος, εξ ορισμού, οφείλει να καταπολεμά τα λανθασμένα στερεότυπα. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μόνο η επιβεβλημένη αντίδραση όλων μας, όχι μόνο των γυναικών, αλλά και των αντρών, καλόπιστα και χωρίς διάθεση πολιτικής εκμετάλλευσης, μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση τέτοιων στερεότυπων, πατριαρχικών αντιλήψεων.

Πρώτη δημοσίευση: Καθημερινή
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε