Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Είχα το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπήσω την κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στο πλαίσιο της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Η παρέμβασή μου είχε ως κύριο θέμα της τις προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να τεθούν από την εν λόγω Ομάδα Εργασίας, καθώς και το αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε ως στόχο μας.

Σε σχέση με τις προτεραιότητες, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν, ανέφερα ότι:

  • Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητά του την περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα και, κυρίως, τη δυνατότητα να αξιοποιούν ελεύθερα την ψηφιακή τεχνολογία και τις αναρίθμητες δυνατότητες που αυτή παρέχει χωρίς οποιαδήποτε διάκριση οποιουδήποτε είδους και ανεξαρτήτως οποιουδήποτε οικονομικού ή κοινωνικού υπόβαθρου.
  • Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός θα πρέπει να προστατεύει τα παιδιά μας∙ να προστατεύει τα παιδιά μας από τους εγκληματίες που κρύβονται στο διαδίκτυο, να τα προστατεύει από τις εταιρίες που τα αντιμετωπίζουν σαν πελάτες, να τα προστατεύει από τους συνομήλικους τους και τον εκφοβισμό, αλλά να τα προστατεύει και από τον ίδιο τον εαυτό τους, υπό την έννοια ότι τα παιδιά, ως παιδιά, είναι αναμφίβολα ευάλωτα στο να παρασύρονται.

Σε σχέση με το αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει να τεθεί ως στόχος, ανέφερα ότι η Ομάδα Εργασίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό θα πρέπει να καταλήξει και να προτείνει στην Ολομέλεια συγκεκριμένους εφικτούς στόχους σε σχέση με τον Ψηφιακό μετασχηματισμό, συνδεδεμένους από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για τα χρόνια που έρχονται. Όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, «η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε πολλές φορές στο παρελθόν ότι έχει τις δυνατότητες και τα μέσα να πετυχαίνει τους στόχους της, ειδικά σε οικονομικά και νομισματικά θέματα, αρκεί αυτοί να είναι σαφείς και εφικτοί. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευκαιρία να δείξει τον καλύτερο της εαυτό».

Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2021

Πρώτη δημοσίευση: Facebook
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε