Η δύναμη του αρχαίου πολιτισμού της Κύπρου

Στις 7 Ιουλίου 2022, η Βουλή των Αντιπροσώπων κύρωσε με Νόμο τη συμφωνία η οποία υπεγράφη, στις 14 Ιουνίου 2022, ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές, στην ξένη χώρα, σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κύπρου. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων, σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι ο περαιτέρω περιορισμός της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αντικειμένων, καθώς επεκτείνεται η χρονολογική περίοδος στην οποία εμπίπτουν προστατευόμενες αρχαιότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο χειρίστηκε το όλο θέμα και πέτυχε αυτή τη Συμφωνία, η Συμφωνία προνοεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  1. Την επιβολή περιορισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην εισαγωγή κυπριακών αρχαιολογικών αντικειμένων τα οποία χρονολογούνται από την 11η χιλιετία π.Χ. μέχρι το 1770 μ.Χ. και εθνολογικών αντικειμένων από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έως το 1878. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο ίσχυε πριν την υπογραφή της Συμφωνίας, περιλαμβάνονταν βυζαντινά εκκλησιαστικά και εθνολογικά αντικείμενα, καθώς και νομίσματα τα οποία χρονολογούνται μόνο μέχρι το 1500 μ.Χ., καθώς και αντικείμενα λατρευτικής και εθνολογικής φύσεως τα οποία χρονολογούνται μόνο μέχρι το 1850.
  2. Την απαγόρευση εισαγωγής εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κυπριακών πολιτιστικών αγαθών που εμπίπτουν σε συγκεκριμένο, καθορισμένο κατάλογο κυπριακού αρχαιολογικού υλικού, εκτός εάν συνοδεύονται από άδεια εξαγωγής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
  3. Την υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιστρέφουν στην Κυπριακή Δημοκρατία όλων των παράνομων αρχαιολογικών και εθνογραφικών αντικειμένων, τα οποία εντοπίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  4. Τον καθορισμό των τομέων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικής περιουσίας, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών για ανασκαφές και η ανταλλαγή αρχαιολογικού υλικού μέσω μακροπρόθεσμων δανεισμών.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και στην Εθνική Επιτροπή για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την υπογραφή αυτής της Συμφωνίας, ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της πάταξης της αρχαιοκαπηλίας, που μαστίζει τις χώρες με αρχαίο πολιτισμό και πολλές αρχαιότητες.

Επιπρόσθετα, η Συμφωνία αυτή αναδεικνύει και ένα ισχυρό συμβολισμό. Πρόκειται για μια ετεροβαρή συμφωνία υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια ετεροβαρή συμφωνία η οποία δημιουργεί στις ισχυρές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (οι οποίες δεν διαθέτουν τέτοιες αρχαιότητες και τέτοιο αρχαίο πολιτισμό) πολύ περισσότερες υποχρεώσεις σε σύγκριση με τις υποχρεώσεις της μικρής Κύπρου. Σε αυτή λοιπόν την διαφορά βάρους, εδράζεται ο συμβολισμός: Η δύναμη του αρχαίου πολιτισμού καθιστά μια μικρή χώρα, όπως η Κύπρος, πιο δυνατή πολιτισμικά από μια μεγάλη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρώτη δημοσίευση: Φιλελεύθερος
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε