Η πρότασή μου για δημιουργία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Νόμων

Είναι συχνή διαπίστωση πολλών πολιτών και οργανωμένων φορέων στην Κύπρο, το γεγονός ότι αρκετοί Νόμοι (οι οποίοι ψηφίστηκαν, δημοσιεύονται και βρίσκονται σε ισχύ), ή ακόμα και μεμονωμένες διατάξεις Νόμων, ΔΕΝ εφαρμόζονται. 

Η διαπίστωση αυτή δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται συνειδητή παραβίαση ή μη εφαρμογή των Νόμων από τους πολίτες, αλλά στις περιπτώσεις στις οποίες η παραβίαση ή η μη εφαρμογή των Νόμων οφείλεται σε αδυναμία του κράτους ή σε κενά των ίδιων των Νόμων ή σε αναχρονιστικές διατάξεις τους ή σε πραγματικές υπαρκτές συνθήκες, που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή τους. 

Είναι προφανές ότι Νόμοι που δεν εφαρμόζονται, δεν είναι Νόμοι. 

Αναμφίβολα, η ύπαρξη αυτού του προβλήματος κλονίζει τη σχέση κράτους – πολιτών και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι ολόκληρου του Νομοθετικού Σώματος, δηλαδή της Βουλής, αλλά και έναντι των νομοθετών, δηλαδή των βουλευτών, χωριστά.  

Προς αντιμετώπιση, λοιπόν, αυτού του υπαρκτού προβλήματος, προτείνω τη δημιουργία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Νόμων, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα αυτό ακριβώς που λέει το όνομά της. Πιο συγκεκριμένα: 

  1. Να εξετάζει το επίπεδο εφαρμογής Νόμων και διατάξεών τους, σε δημόσιες συνεδριάσεις στις οποίες θα προσκαλούνται οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και ενδιαφερόμενα ή επηρεαζόμενα πρόσωπα ή φορείς. 
  2. Να ετοιμάζει Έκθεση για το επίπεδο εφαρμογής Νόμων, στην οποία να καταγράφονται οι λόγοι της μη εφαρμογής τους ή οι λόγοι της προβληματικής εφαρμογής. 
  3. Να ενημερώνει την ολομέλεια της Βουλής για τα περιθώρια τροποποιήσεων τέτοιων Νόμων και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
  4. Να συνεργάζεται με την Επίτροπο Νομοθεσίας, τη Νομική Υπηρεσία, την Επίτροπο Διοίκησης και την Επίτροπο των Δικαιωμάτων των Παιδιών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Με αυτό τον τρόπο, η Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορεί να ελέγχει η ίδια τον βαθμό εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος από το έργο το οποίο παράγει. Κυρίως όμως, θα μπορεί να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα του έργου της και να ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες απέναντι στη συνταγματική εξουσία, η οποία είναι εντεταλμένη να τους αντιπροσωπεύει και να νομοθετεί.

Εάν οι πολίτες με τιμήσουν με την ψήφο τους και με αναδείξουν Βουλευτή Λευκωσίας του ΔΗΚΟ, η πρώτη πρωτοβουλία μου θα είναι η υλοποίηση αυτής της πρότασης.

Πρώτη δημοσίευση: Φιλελεύθερος
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε