Η χώρα και οι πολίτες έχουμε ανάγκη τους επιδημιολόγους

Απαραίτητη η αξιοποίηση, πολύτιμος ο ρόλος και καθοριστική η συμβολή των ειδικών επιδημιολόγων στην τιτάνια προσπάθεια της κυπριακής κοινωνίας και πολιτείας, για περιορισμό του κορωνοϊού. Χωρίς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις εισηγήσεις της Επιδημιολογικής Επιτροπής, η οποία συμβουλεύει την κυβέρνηση, θα ήταν αδύνατη η σωστή αξιολόγηση της κατάστασης, όπως αδύνατη θα ήταν και η λήψη των αναγκαίων και αποτελεσματικών μέτρων.

Είναι προφανές, ότι οι απόψεις της Επιδημιολογικής Επιτροπής, έχουν – και πρέπει να έχουν – την πιο βαρύνουσα σημασία και θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους πολίτες.

Η βαρύνουσα σημασία των απόψεων της Επιδημιολογικής Επιτροπής ενισχύεται, ακόμα περισσότερο, κάθε φορά που αυτές οι απόψεις διατυπώνονται δημοσίως. Και καθώς ο χρόνος κυλά, καθώς οι καθημερινές δημόσιες παρουσίες των μελών της Επιδημιολογικής Επιτροπής στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληθαίνουν και καθώς η εφαρμογή των μέτρων γίνεται όλο και πιο σύνθετη και πολύπλοκη, είναι προφανές ότι θα πρέπει να διευκρινίζεται, κάθε φορά, εάν οι απόψεις που διατυπώνουν δημοσίως τα μέλη της Επιτροπής, όταν μιλούν ως μέλη της Επιτροπής, είναι αυτές τις Επιτροπής και όχι οι προσωπικές τους. Αν και η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να διατυπώνουν τις απόψεις της Επιτροπής και όχι τις προσωπικές τους, εντούτοις δεν μπορεί κανείς να επιβάλει λογοκρισία. Όμως, έχουμε το δικαίωμα, ως πολίτες, να γνωρίζουμε εξ αρχής αυτή τη λεπτομέρεια, ώστε να δίνουμε και τη βαρύτητα που αρμόζει σε κάθε άποψη.

Όσα συνέβησαν της προηγούμενες μέρες, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για άνοιγμα όλων των σχολείων στις 21 Μαΐου 2020, προκάλεσαν, δικαιολογημένα, έκπληξη στους πολίτες και, κυρίως, ενίσχυσαν την ανασφάλεια, που όλοι οι γονείς νιώθουμε, σε διαφορετικό βαθμό, ευρισκόμενοι στη σκιά αυτής της πρωτοφανούς πανδημίας. Και δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να δοθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση, να υποβαθμίζει τον ρόλο και την αποστολή της Επιδημιολογικής Επιτροπής με τη δικαιολογία της ύπαρξης σύγχυσης, ασάφειας, ή διχογνωμίας, ως προς τι προτείνει και τι εισηγείται. Ασφαλώς, η ευθύνη των αποφάσεων βαραίνει την κυβέρνηση. Όμως, δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να αφήνεται να ενεργεί αυτοβούλως, εκμεταλλευόμενη ακριβώς την ενδεχόμενη σύγχυση, ασάφεια, ή διχογνωμία.

Η Επιδημιολογική Επιτροπή, ως σώμα, και τα μέλη της Επιτροπής, ως καταξιωμένοι ειδικοί, καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις ζωές μας, για μεγάλο, δυστυχώς, χρονικό διάστημα. Οι πολίτες τους εμπιστευόμαστε και στηριζόμαστε στις γνώσεις και την κατάρτισή τους. Γι’ αυτό, έχουν διπλή υποχρέωση, να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τον θεσμό στον οποίο υπηρετούν, μακριά από δημόσιες αντιπαραθέσεις, σύγχυσης, ασάφειες, ή ανταγωνισμό. Η χώρα και οι πολίτες, τους έχουμε ανάγκη· και τους έχουμε ανάγκη αξιόπιστους, αποφασιστικούς και όσο είναι δυνατόν, ομοφωνούντες μεταξύ τους.

Πρώτη δημοσίευση: Φιλελεύθερος
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε