Οφείλουμε να εξαλείψουμε μια δυσμενή διάκριση σε βάρος Κυπρίων πολιτών

Μετά από παράπονα που έλαβα από πολίτες, ζήτησα από τον Υπουργό Εξωτερικών να μας ενημερώσει ποιες διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό διαθέτουν υποδομή και πλήρες σύστημα λήψης βιομετρικών στοιχείων, για αξιοποίησή τους από πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και χρειάζονται, είτε να εκδώσουν, είτε να ανανεώσουν, ταυτότητα, διαβατήριο, ή κάποιο άλλο πιστοποιητικό.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός Εξωτερικών μας ενημέρωσε ότι 24 διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας διαθέτουν τέτοιο σύστημα, αλλά, δυστυχώς, την ίδια ώρα, άλλες 26 διπλωματικές αποστολές ΔΕΝ το διαθέτουν. Μάλιστα, οι 10 από αυτές τις 26 αποστολές βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι προφανές ότι, το γεγονός αυτό προκαλεί και ταλαιπωρία αλλά και δυσμενή διάκριση σε βάρος Κυπρίων πολιτών, ενώ δεν συνάδει με τα πρότυπα με τα οποία ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος θα πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες του διεθνώς, αλλά και να τους προστατεύει, όταν παρίσταται ανάγκη.

Γι’ αυτό, έχω εγγράψει το όλο θέμα για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με απώτερο στόχο την εξάλειψη αυτής της δυσμενούς διάκρισης.

Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε