Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο των διήμερων εργασιών της 5ης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (Στρασβούργο, 25 & 26 Μαρτίου 2022), έλαβα μέρος στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στην οποία εκπροσωπώ την κυπριακή Βουλή.

Αντικείμενο της ολοήμερης συνεδρίασης ήταν η τελική διαμόρφωση των Προτάσεων, οι οποίες θα υποβληθούν για έγκριση από την Ολομέλεια, στο κεφάλαιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Σημειώνεται ότι η κάθε μία από τις πέντε Προτάσεις που τελικά διαμορφώθηκαν, συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης ή εφαρμογής τους, καθώς και από συγκεκριμένες καθοδηγητικές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι οι πέντε προτάσεις —που κατατέθηκαν από το Προεδρείο της Ομάδας ως προσχέδιο— είναι πλήρεις, περιεκτικές και αντικατοπτρίζουν τις κύριες εισηγήσεις, αλλά και ανταποκρίνονται στις βασικές ανησυχίες, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο θέμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Σημειώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι 3 από τις 5 Προτάσεις ανταποκρίνονται και στις δικές μας εισηγήσεις, όπως είχαν υποβληθεί το προηγούμενο διάστημα και, πιο συγκεκριμένα, στην προσβασιμότητα όλων ανεξαιρέτως στο διαδίκτυο, στην αυτονομία και στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και στην προστασία των παιδιών.

Οι πέντε Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό είναι, συνοπτικά:

  1. Η παροχή σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του δικαιώματος και της δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις ψηφιακές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως μορφωτικής, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης και, ασφαλώς, ανεξαρτήτως ηλικίας, στο πλαίσιο ενός αυτόνομου, ευρωπαϊκού ψηφιακού μετασχηματισμού. Επισημαίνεται ότι τόσο το ζήτημα της απρόσκοπτης πρόσβασης για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, όσο και η ανάγκη οικοδόμησης ενός αυτόνομου, ευρωπαϊκού Ψηφιακού Μετασχηματισμού είχαν εγερθεί με έμφαση από εμάς στις προηγούμενες συνόδους της Ολομέλειας.
  2. Η παροχή ψηφιακών δυνατοτήτων και η επιμόρφωση ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για να μπορούν να αξιοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
  3. H ενίσχυση και ενδυνάμωση των αρμόδιων, ευρωπαϊκών και εθνικών, θεσμών, προκειμένου να παρέχουν ψηφιακή ασφάλεια και να προστατεύουν τους πολίτες από τα ψηφιακά εγκλήματα, κάθε παράνομο περιεχόμενο αλλά και την παραπληροφόρηση (fake news). Επισημαίνεται ότι το ζήτημα της προστασίας από τους εγκληματίες του διαδικτύου και, ειδικότερα, της προστασίας των παιδιών είχε τεθεί κατ’ επανάληψη στις δικές μας παρεμβάσεις στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας, το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
  4. Η προστασία των προσωπικών (GDPR) και άλλων δεδομένων. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου που προηγήθηκε, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν ότι η Ένωση πρωτοπορεί διεθνώς στον τομέα αυτό και υπογράμμισαν την ανάγκη ακόμα περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των προσωπικών και άλλων δεδομένων, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης των διαδικασιών ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών, έτσι ώστε να αξιοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία και κατανόηση.
  5. Η αξιοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για ανάπτυξη της Οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των συνθηκών εργασίας, καθώς και για τη μείωση της ανεργίας, μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Μέσα από αυτή την πρόταση και τα μέτρα που τη συνοδεύουν, αναδεικνύεται η ανάγκη αξιοποίησης των αναρίθμητων δυνατοτήτων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους κρίσιμους αυτούς τομείς, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και, κατ’ επέκταση, την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών.

Τέλος, καταθέσαμε εισήγηση ώστε στα μέτρα που συνοδεύουν την πρόταση για «αξιοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για ανάπτυξη της Οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των συνθηκών εργασίας», να προστεθεί και η ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος των εργαζομένων να αποσυνδέονται (right to disconnect) τις μη-εργάσιμες ώρες.

Πρώτη δημοσίευση: Φιλελεύθερος
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε