Στηρίζουμε τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Μοναδικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων της Βουλής ήταν η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε από τους/τις εκπροσώπους των Ευρωπαικών θεσμών, αλλά και συμμετέχοντες στη Διάσκεψη, για τους στόχους και τις προκλήσεις αυτής της μεγάλης πανευρωπαικής πρωτοβουλίας.

Εκφράσαμε την άποψη ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια πολύ σημαντική και πολύ θετική πρωτοβουλία ακριβώς επειδή έχει πανευρωπαικό χαρακτήρα και, κυρίως, επειδή δίνει το λόγο απευθείας στους πολίτες, τόσο μέσω της πλατφόρμας https://futureu.europa.eu/ όσο και μέσω αντιπροσώπων, προκειμένου να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για την Ευρώπη του μέλλοντος, την Ευρώπη που θέλουμε.

Επιπρόσθετα, εκφράσαμε την απόλυτη στήριξή μας στις δράσεις που προγραμματίζονται σε ευρωπαικό και τοπικό επίπεδο και την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε δημιουργικά και θετικά στον ευρωπαικό αυτό διάλογο, που θα ενισχύσει τη συνοχή της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς, ως Κύπρος, προσβλέπαμε πάντα και συνεχίζουμε να προσβλέπουμε στην Ευρώπη, τόσο για απαλλαγή από την τουρκική κατοχή, όσο και για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Πρώτη δημοσίευση: Γραπτή Δήλωση
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε