Ψυχραιμία, προστασία, πειθαρχία

Ψυχραιμία, προστασία, πειθαρχία. Τρεις έννοιες, καθοριστικές στις μέρες που διανύουμε. Τρεις έννοιες, επιφορτισμένες με υποχρεώσεις, τόσο του κράτους, όσο και των πολιτών. Τρεις έννοιες, συνυφασμένες με την πετυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Ψυχραιμία όταν αντιλαμβανόμαστε την κρίση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ψυχραιμία όταν σκεφτόμαστε το πώς θα αντιδράσουμε, ψυχραιμία όταν ενεργούμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

Προστασία των ανθρώπων γύρω μας, ευπαθών και μη, προστασία του εαυτού μας και της οικογένειας μας, προστασία του σπιτιού μας, προστασία του χώρου εργασίας μας, προστασία του αυτοκινήτου μας και των προσωπικών μας αντικειμένων.

Πειθαρχία του κράτους στις αποφάσεις του, πειθαρχία των αρμοδίων υπηρεσιών στην ισότητα όλων έναντι του Νόμου και των μέτρων, πειθαρχία όλων μας στις οδηγίες των ειδικών, πειθαρχία όλων μας στην εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώνονται.

Ψυχραιμία, προστασία, πειθαρχεία, λοιπόν. Για να τα καταφέρουμε.

Πρώτη δημοσίευση: Καθημερινή
Σαρώστε το κείμενο για να το ακούσετε